Da Dao Cong San Vung Len Lat Do DCSVN Cua Suc Vat Ho Chi Minh Súc Vật Hồ Chí Minh

Đả Đảo Cộng Sản – Đồng Bào Ơi Hãy Vùng Lên Lật Đổ Đảng Cộng Sản Việt Gian Của Súc Vật Hồ Chí Minh

http://video.google.com/videoplay?docid=1265397272386145638&hl=en

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: