Tai Lieu Toi Ac Suc Vat Ho Chi Minh Va Tay Sai: Bach Thu Hoang Sa & Truong Sa

Toàn Bộ Tài Liệu Về Bạch Thư Hoàng Sa & Trường Sa Đã Được Công Bố Ngày 6 Tháng 09, 2008

bachthu

schemeofexpansion0overparacelsspratlys

Advertisements

2 Responses to “Tai Lieu Toi Ac Suc Vat Ho Chi Minh Va Tay Sai: Bach Thu Hoang Sa & Truong Sa”

  1. Tay Sai Suc Vat Ho Chi Minh O Hai Ngoai Cap Chung Tai Lieu VNCH Va Tai Lieu VC Nam 1979 « Canlearn’s Weblog Says:

    […] vụ Bạch thư Hoàng Sa và Trường Sa đảng CS nhức nhối lắm sai đám Việt gian trở cờ hải ngoại, CS chi tiền cho […]

  2. dantocdanchu Says:

    Tại sao bán bãi Tục Lãm cho Bắc Kinh

    làm sao add friend trong worldpress?

    [xin lỗi đã xì-pam] 


Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: