Biểu Tình Trước Tòa Tổng Lãnh Sự Cộng Sản Việt Nam

Tin San Francisco – Trong khi đó thì một nhóm có tên là nhóm Thanh Niên Cờ Vàng, đã cùng với một số người kể cả Luật sư Trần Văn Hòa, đã kéo đến trước tòa tổng lãnh sự Cộng sản Việt Nam tại San Francisco để biểu tình phản đối, trước khi tham dự cuộc biểu tình chung với các sắc dân khác tại buổi lễ rước đuốc.

http://www.youtube.com/watch?v=t38YJJHUTEk

http://www.youtube.com/user/freespeechforvn


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: