Mạo danh "Quốc gia" để đấu thầu dịch vụ Hòa Giải

Mạo danh “Quốc gia” để đấu thầu dịch vụ Hòa Giải

Vương Đại Nghĩa)

TinParis . Chúng tôi trích đăng bài viết dưới đây của Ông Vương Đại Nghĩa, trong Văn Nghệ Tiền Phong số 439 , từ 01.08.1994 đến 15.08.1994, tr .26, tr. 27, và tr. 87. Tuy thời gian đã gần 15 năm, nhưng các bộ mặt ” nham nhở ” của bọn ” hòa hợp hoà giải ” vẩn còn đó như là Giao Chỉ Vũ Văn Lộc của Băng Đảng Mafia Việt Tân, hay Lê tấn Trạng v.v.. do đó bài nầy vẫn còn ” giá trị ” hơn bao giờ hết cho đến ngày hôm nay. Tác giả, một người bạn ” tranh đấu ” , đã can đảm vạch trần bọn ” núp bóng Quốc gia ” để đấu thầu ” Dịch Vụ Hòa Giải ” theo lệnh quan thầy của bọn chúng . Xin quý đọc giả hãy nhớ đến những tay ” bịp bợm ” nầy để khỏi bị chúng ” đánh lừa ” lần nửa !

Trang 2 tiếp theo…..

Trang 3 tiếp theo và hết ….

http://www.hon-viet.co.uk/VuongDaiNghia_MaoDanhQuocGiaDeDauThau_DichVuHoaGiai.htm

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: