2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue

2-12-2009 Huynh De Chi Binh – Ong Lien Thanh – Mau Than 1968 Hue

http://www.youtube.com/view_play_list?p=3798F90039C5868C