Burning China Flag

Fuck you china when fucker chinese gov take over 2 island of Vietnam

Du ma may thang Trung Cong , thong dong CSVN cuop dat cua dan VN

http://www.youtube.com/watch?v=BfnZaf4gikk

http://www.youtube.com/user/tiengnoivietnam


hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet