Các hồn ma của Mao: Lịch sử việc ăn thịt người

lich-su-viec-an-thit-nguoi

Các hồn ma của Mao: Lịch sử việc ăn thịt người

http://www.dailymotion.com/swf/video/xf257b?additionalInfos=0
Các hồn ma của Mao: Lịch sử việc ăn thịt người
Uploaded by traikiengiam. – Up-to-the minute news videos.