FBI Kêu Gọi Đồng Bào Hợp Tác

FBI Kêu Gọi Đồng Bào Hợp Tác:

thongbaofbi

U.S DEPARTMENT OF JUSTICE

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

THÔNG BÁO

Cơ quan anh ninh liên bang ( FBI ) kêu gọi người VN tị nạn CS tại Hoa Kỳ hãy tích cực giúp đỡ chính quyền trong công tác bảo vệ an ninh.

Kính thưa quí vị

Trong những công việc và hoạt động của cơ quan FBI triệt để thi hành bảo vệ luật pháp Hoa Kỳ,công tác phản gián là một nhiệm vụ rất quan trọng.

Trong thời gian qua,cơ quan FBI đã thành công với sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tị nạn CS tại Hoa Kỳ.

Nay,trước sự gia tăng số người VN đến định cư tại Hoa Kỳ, chúng tôi nghĩ rằng những hoạt động của cơ quan tình báo,gián điệp CS VN cũng len lõi gài cán bộ hoạt động gây rối và phá hoại an ninh trong cộng đồng người Việt Nam tị nạn CS tại Hoa Kỳ.

Để ngăn cản sự phát triển của những phần tử xấu này,Cơ Quan FBI một lần nữa kêu gọi sự tích cực của người VN tị nạn CS đã và đang có mọi liên hệ đế sự giao dịch với chính quyền CS VN,biết rõ về sự hoạt động của những cán bộ CS nằm vùng,hoặc những người đã được chính quyền VN yêu cầu,khuyến dụ,dọa nạt,cưỡng bách,chỉ thị…để thi hành bất cứ công tác nào trong lãnh thổ Hoa Kỳ nay đã không còn tin tưởng và bất mãn với chế độ CSVN.

Nếu quí vị muốn giúp đỡ chính quyền Hoa Kỳ và cộng đồng VN Hải Ngoại tiêu diệt sự hoạt động,hăm doạ và lộng hành …của giới cán bộ tình báo CSVN nằm vùng tại Hoa Kỳ.

Xin quí vị liện lạc với chúng tôi.

Những ai liên lạc với cơ quan FBI để cung cấp tin tức,tài liệu liên quan đến những hoạt động tình báo của CSVN,tất cả sẽ được giữ kín và bảo mật danh tánh.

Những ai nói tiếng Việt và ở ngoài vùng vịnh San Francisco xin liên lạc điện thoại đến cơ quan FBI số :1- 510- 451- 9782 hoặc xin gặp FBI Agent (T. Nguyễn) hoặc có thể viết thư cho chúng tôi bằng anh ngữ hay việt ngữ về địa chỉ:

To FBI (Field Office)

1800 Grand Ave .Suite 1100

Oakland,CA 94162

Quí vị có thể tìm số điện thoại của cơ quan FBI trong quyển niên giám điện thoại nơi bạn cư ngụ.