KỶ THUẬT TIẾM DANH CỦA BỌN LƯU MANH XỎ LÁ – TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net)

suc vat vo van ai suc vat cao ngoc phuong suc vat thich nhat hanh tay sai suc vat ho chi minh


KỶ THUẬT TIẾM DANH CỦA BỌN LƯU MANH XỎ LÁ – TRƯƠNG MINH HÒA ( Tinparis.net)

Mượn đầu heo nấu cháo, ốc mượn hồn hay thấy sang bắt quàng cả họ…thường được những kẻ gian manh áp dụng để thủ lợi; đó là hiện tượng tiếm danh của đám” treo đầu heo bán thịt chó” từ xưa đến nay, nên cần phải đề cao cảnh giác, lột mặt chúng cáng sớm càng tốt để giảm thiệt hại cho cá nhân, tổ chức và nhất là trong cuộc đấu tranh tận diệt đảng cướp vô thần Cộng Sản, vốn là tổ chức có truyền thống” gian, tham, ác”, từng tiếm danh và biến tổ chức thành công cụ như câu:” lấy của người làm của mình”.

Tên quốc tặc Hồ Chí Minh, kẻ thành lập và chỉ huy đảng cướp Cộng Sản từng gầy dựng” sự nghiệp cứu của giết người, làm đầy tớ ngoại bang” bằng thủ đoạn tiếm danh của một tổ chức quốc gia: lúc thế lực lèo tèo, núp lén, chủ trương dùng khủng bố với lực lượng chỉ toàn là một số tên” đầu trộm đuôi cướp, du thủ du thực” và có thêm đám nông dân dốt nhưng lại mê làm lớn, để trả thù xã hội, do bọn nầy không có uy tín trong dân chúng, so với các chánh đảng như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Duy Dân…nên bước đầu tiên là tiếm danh.

Cơ hội đến với bọn Cộng Sản là lúc Nhật đảo chánh Tây ngày 9 tháng 3 năm 1945, lợi dụng lúc chính phủ quốc gia do thủ tướng Trần Trọng Kim lãnh đạo còn mới mẻ, chưa có kinh nghiệm, tình hình chưa ổn định, nhưng lại được toàn dân ủng hộ; nên thời đó tại các thành phố lớn như Hà Nội, Saigon…dân chúng, công chức tập hợp biểu tình bày tỏ thái độ ủng hộ chính quyền quốc gia, lúc đang biểu tình, có vài ba tên Cộng Sản trà trộn, giương lá cờ đỏ xa lạ như máu tươi, với ngôi sao vàng ( sau nầy dân đặt là cờ qui, tức là sao vàng giống như con rùa), rồi chúng bắn vài phát súng thị uy và sau đó tuyên truyền là: những cuộc biểu tình đó là nhằm ủng hộ cho chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gọi là” đánh Tây giành độc lập”, sau khi Hồ Chí Minh lợi dụng chính phủ liên hiệp với các thành phần đảng phái, để cấu kết với bộ trưởng thuộc địa Pháp là Marius Moutet để Pháp trở lại cai trị sau đệ nhị thế chiến.

Được biết tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội được thành lập ở đất Trung Hoa, qui tụ những nhà ái quốc lưu vong thuộc các tổ chức các đảng phái quốc gia như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng, hoạt động từ 1940 đén 1945, dưới sự trợ giúp của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc do thống chế Tưởng Giới Thạch lãnh đạo; lúc đó nhà cầm quyền Trung Hoa tóm được hai tên, tình nghi là gián điệp của Liên Sô là Lý Thụy và Đinh Chương Dương, cả hai bị nhốt trong” Độc Đăng Sơn” ở Liễu Châu, thuộc quân khu 4, do tướng Trương Phát Khuê làm tư lịnh; nhưng sau đó trong một dịp tình cờ mà một số nhà cách mạng trong tổ chức nêu trên khám phá và bảo lãnh và đoạn cho gia nhập tổ chức, nếu không thì hai tên nầy nằm rụt xương trong hang núi, thuộc khu vực cấm.

Sau khi các nhà cách mạng, chủ tịch Trương Bội Công Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, với Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam, Nghiêm kế Tổ, Nguyễn Ngọc Thanh…. kết nạp vào tổ chức và cả hai tên nầy được phân công tác tại Tổng Hội, là bộ chỉ huy đầu não, tuy nhiên Đinh Chương Dương biến mất, chỉ còn tên Lý Thụy tức là Nguyễn Sinh Cung, sau nầy là Hồ Chí Minh, là tên gian manh, vốn được Liên Sô đào tạo kỷ về kỷ thuật xâm nhập, tuyên truyền, nên dần dần được Nguyễn Hải Thần và Trương Bội Cộng tin cậy với chức Ủy Viên Hậu Bổ.

Khi tình hình Việt Nam có nhiều biến động thời đệ nhị thế chiến, Lý Thụy tình nguyện trở lại Việt Nam hoạt động và sau đó tiếm danh tổ chức Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội, với tên gọi là Việt Minh, thu hút được các đảng phái quốc gia, nhưng không ngờ là đã bị Cộng Sản khuynh đảo. Chính sự lập lờ nầy mà một số thành viên của Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội như Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh… bị lừa nên ủng hộ và hợp tác lúc đầu, sau đó đã bị tên Hồ Chí Minh tìm mọi cách loại ra khỏi hàng ngũ, sau khi củng cố thế lực, được dân chúng biết đến.

Sự tiếm danh bước sang giai đoạn khuynh đảo được đánh dấu chính thức vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội, biến cuộc biểu tình của công chức tại nhà Hát Lớn thành công bố khởi nghĩa, đòi thống đốc Bắc kỳ là Phan Kế Toại từ chức và từ đó giương lá cờ máu, làm biểu tượng của Việt Minh. Đến ngày 2 tháng 9 năm 1945, tên Hồ Chí Minh lếu láo tuyên bố tại quảng trường Ba Đình với lá cờ đỏ sao vàng, kết thúc thời kỳ tiếm danh và từ đó tổ chức Việt Minh trở thành công cụ của đảng Cộng Sản Việt Nam, thống thuộc khối Cộng Sản Quốc Tế. Thời điểm đó, vì muốn đất nước sớm tự chủ nên dân chúng Việt Nam không lưu tâm lắm đến lá cờ máu, rập khuôn theo Cộng Sản Quốc Tế, nên sau nầy, lá cờ nầy trở thành quen thuộc trong thời kỳ” đánh Tây giành độc lập”, đưa đến hệ lụy tang thương đến ngày nay.

Đảng cướp Cộng Sản Việt Nam tiếm danh” cách mạng” để thủ tiêu nhiều người quốc gia trong thời kỳ đất nước trong cảnh tranh tối tranh sáng sau khi Nhật đầu hàng và cũng dùng chiên bài” cách mạng”, tàn sát hàng trăm ngàn người trong cuộc cải cách ruộng đất miền bắc sau 1954, cách mạng trù dập các văn nghệ sĩ trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm và cũng bọn cướp” tiếm danh cách mạng” đã đưa đất nước vào cảnh chiến tranh sau 1954, thời kỳ nầy, cái tên đảng Cộng Sản được ngụy trang thành” Đảng Lao Động Việt Nam” để đánh lừa. Riêng tại miền Nam, Hồ Chí Minh và đồng bọn không dám dùng danh xưng” đảng Cộng Sản Việt Nam, cái đảng cướp nầy biến thành” Đảng Nhân Dân Cách Mạng Việt Nam” nếu không thì đám nông dân dốt nào chịu theo, để bị mất đất đai sau nầy, sau khi chiếm miền Nam.

Tại miền Nam trước 1975, một số kẻ lợi dụng lớp áo tu hành trong khối Ấn Quang, hành động được coi là” tiếm danh” Phật Giáo để làm lợi cho giặc Cộng, được gọi là” núp bóng từ bi, đâm sau lưng chiến sĩ”, tạo ra những cuộc bạo loạn trong biến động miền Trung 1966, chiến dịch mang bàn thờ Phật xuống đường, thường xuyên gây bất ổn tại hậu phương miền Nam và ở hải ngoại, thiền sư Thích Nhất Hạnh, cư sĩ Võ Văn Ái….trong phong trào phản chiến khuynh tả,( xem chú thích TinParis) cũng” tiếm danh” Phật giáo; chính họ đã đóng góp công sức cho Việt Cộng xâm chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thật ra, thì Phật Giáo luôn hướng dẫn con người” làm lành lánh dữ”, từ bi, bác ái…tuy nhiên Phật Giáo đã bị một số kẻ tiếm danh, đưa vào pháp nạn và quốc nạn từ 1975 đến nay. Do đó Phật Tử và dân Việt Nam hảy sáng suốt để lột mặt những kẻ tiếm danh Đạo Phật, Đức Phật để” mượn đạo tạo đời”, làm tờ bời đạo Pháp do đám bá láp lợi dụng lớp áo cà sa, gây ra bao thảm họa.

Hiện tượng tiếm danh tưởng đâu trở thành” lổi thời, lạc hậu”, nhưng tại hải ngoại, tiếm danh trở thành” cao trào thời thượng” với đa dạng tiếm danh: Không đi lính cũng tiếm danh là lính, lính tiếm danh quan, quan nhỏ tiếm danh quan lớn ( lên lon vùng vụt, nên có vị mới qua xưng thiếu úy và sau 10 năm thành đại tá), Trung sĩ y tá thành Trung tá y sĩ, giáo làng lên giáo sư, thợ điện xưng kỷ sư….tuy nhiên, tại hải ngoại, không ai dại gì tiếm danh là: thượng úy, thượng tá công an ( dủ ở Việt Nam, chức nầy uy quyền một cõi, khác ra khói, ỏi ra lửa). Hiện tượng tiếm danh nầy được lây lan cả người nước ngoài, như ở Úc, có một số người không bao giờ tham chiến tại Việt Nam, nhưng lại xưng là cựu chiến binh, cũng mang huy chương có lá cờ vàng ba sọc đỏ đo diễn hành ngày Anzac, Long Tân…

Trong sinh hoạt của người Việt hải ngoại, lợi dụng danh nghĩa được lập lại mỗi khi có biến động qua các cuộc” tham quan” làm công tác ngoại giao của những tên trùm cướp Việt Cộng, đoàn văn công, tu sĩ quốc doanh…thông thường, các cuộc biểu tình, bày tỏ lập trường chính trị được các tổ chức dân cử là” Cộng Đồng Người Việt Tự Do” nên tất cả mọi người Việt tỵ nạn Cộng Sản đều tham gia, trong đó có cả những tổ chức, đảng phái, hội đoàn…ngày nay tình trạng hội đoàn” lạm phát” mọc lên như nấm sau cơn mưa, chính các hội đoàn” đầu voi đuôi chuột” mà nhiều tổ chức chỉ có cái sườn là ban chấp hành hay ban” chấp tỏi” gì đó, hội viên lèo tèo và có khi là thứ” hội viên recyle” của các tổ chức khác tham gia. Do tình trạng” bùng phát hội đoàn kiểng, ma, dỏm, giả..” mà uy tín của các đảng phái, tổ chức chánh danh càng bị giảm, khi người ta không biết hội đoàn nào để hợp tác và ủng hộ; đây cũng là một lối” phá hoại lòng tin” của người Việt hải ngoại một cách tinh vi, có thể do Việt Cộng khai thác được tâm lý” làm quan, làm lớn, chủ tịch..” ham danh chức của một số người ham danh nhưng thuộc dạng” bất tài vô tướng” gây ra. Hội đoàn cuội, cộng với kháng chiến dỏm, làm băng hoại lòng tin của người Việt hải ngoại, gây phân hóa, là tạo điều kiện thuận lợi cho gián điệp Việt Cộng cấy người, khuynh đảo, tuyên truyền, làm tan rả” tinh thần” của người Việt chống Cộng, như tiếng sáo Trương Lương, làm lụn bại tinh thần của 8 ngàn” tử đệ” thiện chiến quân của Hạng Võ trong” Hán-Sở tranh hùng” ở đất Tàu.

Do đó, khi có biến động, trong số các hội đoàn mạnh, có cả thứ dỏm, cuội, chen vào ăn có, dựa hơi để lấy uy tín, khiến dân chúng nhìn vào, thì đây cũng là” cá mè một lứa”. Tệ hại hơn là một số tổ chức, nhất là băng đảng” Con Chim Không Cánh” thoái thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, cũng lợi dụng thời cơ để chen chân vào các cuộc biểu tình, làm như là yêu nước thương nòi. Tuy nhiên, các tổ chức cộng đồng người Việt Tự Do nên đề cao cảnh giác trước những mưu đồ biến cuộc biểu tình chống Cộng của cộng đồng thành cuộc biểu tình do băng đảng Con Chim Không Cánh, như lối là của đảng Cộng Sản vào năm 1945.

Trong thời gian qua, băng đảng nầy phá thối nhiều vụ, điển hình là có mưu đồ biến ngày quốc hận tang thương của dân tộc thành ngày” Diễn Hành Cho Tự Do” là lối dùng chữ ma mảnh để” ăn mừng đại thắng mùa xuân” cùng nhịp với Việt Cộng ở trong nước, mỗi độ tháng tư đen về hàng năm. Trong các cuộc biểu tình, tổ chức băng đảng Con Chim Không Cánh thường cử người của họ mặc áo thung có huy hiệu tổ chức, có khi mang cả băng biểu ngữ với” nền xanh dương đậm, chữ trắng” cùng với những hàng chữ của tổ chức đề ra; có nơi họ còn đặt cả bàn xin chữ ký, làm giảm khí thế đấu tranh từ quyết liệt, sang” tiêu cực” qua việc xin chữ ký mà không thèm hô” đả đảo Việt Cộng”, thậm chí có vài cuộc biểu tình, khi đám đông biểu lộ căm thù bằng tiếng nói, thì người của băng đảng nầy lên mặt dạy đời là:” đừng làm mất trật tự công cộng”…một tổ chức có chủ trương:” coi đảng cướp Việt Cộng, tập đoàn Thái Thú Trung Cộng gốc Việt là thành phần dân tộc và tên quốc tặc bán nước Hồ Chí Minh là người yêu nước” thì đám nầy đứng chung trong hàng ngũ chống Cộng là coi chừng bị chúng lợi dụng thời cơ để lái cuộc biểu tình sang mục tiêu khác như:

-Biến cuộc biểu tình từ chống Việt Cộng sang mục tiêu phụ là chống Trung Cộng, là trớt quớt.
-Làm giảm khí thế đấu tranh mà băng đảng nầy ngụy biện là” ôn hòa” theo kiểu” Ông Phỏng đá” trong các cuộc biểu tình.
-Đem những đề tài khác để lồng vào cuộc biểu tình, nhằm đánh lạc hướng và làm giảm sức mạnh: như trong cuộc biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Nông Đức Mạnh…mục tiêu chánh là phản đối những tên trùm khủng bố Việt Cộng nầy, thì nên đề phòng những thành viên băng đảng” Con Chim Không Cánh” lợi dụng thời cơ để lên phát biểu, đánh bóng các nhà dân chủ cuội trong nước, thường có con số” XẠO” ở đuôi như đuôi khỉ, có nơi còn đánh bóng luôn cả huề thượng” Thích Để Râu”….cho nên chuyện nầy trớt quớt, không nă nhằm gì đến mục tiêu chánh là chống lại những tên trùm Việt Cộng, văn công… nhưng lại được những kẻ xấu, tay sai giặc Cộng lòn vào, khai thác.

Đó là nguyên tắc” lấy thiểu số chế ngự đa số”, nên các cuộc biểu tình chống Cộng hay bị tiếm danh, nếu không có những biện pháp, thì lòng tin của dân chúng giảm dần và khi bị tuyên truyền nhập vào đầu, người bình thường không cảm thấy an tâm khi tham gia vào các cuộc biểu tình, bị vài tổ chức, cá nhân lái sang mục tiêu khác hay bị tiếm danh.

Xin đơn cử cuộc biểu tình chống tên trùm khủng bố Nguyễn Tấn Dũng ở Canberra, Úc, đây là cuộc biểu tình do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu tổ chức, có xin phép cảnh sát, được các hội đoàn như quân nhân, phụ nữ, các tôn giáo….tham gia; tuy nhiên đài phát thanh SBS do chính Quốc Việt làm cuộc phỏng vấn, đã dùng” kỷ thuật tiếm danh” là dành nhiều thời lượng phỏng vấn thượng tọa Thích Quảng Ba, phát biểu, trong khi đó các hội đoàn khác, tôn giáo và ngay cả đại diện cộng đồng là ông Nguyễn Thế Phong, đáng lẽ là những người được ưu tiên. Do đó, khi những người ở xa nghe đài SBS, tưởng đâu cuộc biểu tình nầy do: Giáo Hội Phật Giáo Úc Châu tổ chức với đại diện là Thích Quảng Ba.

Một điều lưu ý là băng đảng Con Chim Không Cánh có” kỷ thuật tiếm danh” tinh vi, do chúng có tiền, nên lập ra các cơ quan truyền thông với các tờ báo, đài phát thanh, điện báo và có thể có cả truyền hình. Cho nên, khi băng đảng nầy cử thành viên nhập vào đoàn biểu tình, người của họ chụp hình, quay phim và đưa lên mạng lưới truyền thông với những tấm biểu ngữ mà xanh dương đậm, chữ trắng và vài người của họ, khiến dân chúng tưởng là băng đảng nầy mạnh lắm và đôi khi còn hiểu lầm là cuộc biểu tình do họ” chủ trì” làm lu mờ vai trò tổ chức cộng đồng dân cử hải ngoại. Mức độ lạm dụng danh nghĩa đại diện người Việt hải ngoại lên đến” đỉnh cao”qua các tay cò mồi, ve vãng Tòa Bạch cung, các cơ quan lập pháp, nên thời tổng thống George.W.Bush, có” thủ trưởng” băng đảng” Con Chim Không Cánh” là Đổ Hoàng Điềm, nhiều lần được mời gặp các giới chức cao cấp trong chính phủ Mỹ, coi là đại diện cho tập thể hàng triệu người Mỹ gốc Việt.

Nhưng thực ra thì” thủ trưởng” họ Đổ nầy chỉ đại diện cho băng đảng, không ai bầu cho hắn, trong khi các cộng đồng dân cử bị bỏ quên, đúng là” kỷ thuật tiếm danh cao cấp”; bài học nầy cần cảnh giác, để lần sau, không còn bị tiếm danh và lời phét biểu bất lợi của tên thủ trưởng băng đảng nầy với các chánh khách Mỹ:” từ năm 1990, Việt Cộng không còn phân biệt đối xử với người quốc gia”…Trước tình trạng nầy, các tổ chức Cộng đồng Người Việt Tự Do nên có những biện pháp đề nghị sau đây:

-Loại bỏ những băng đảng nghi ngờ là tay chân của Việt Cộng đứng chung trong các cuộc biểu tình.
-Không chấp nhận các tổ chức dỏm, băng đảng Con Chim Không Cánh trong các tuyên cáo, vì đây là cơ hội trà trộn, làm hoen ố các hội đoàn khác.
-Khi biểu tình, do cộng đồng lãnh đạo, nên các biểu ngữ đều phải kiểm soát kỷ, kẻo bị biến thành cuộc biểu tình do băng đảng Con Chim tiếm danh. Nhất là dùng màu vàng, chữ đỏ, thống nhất trong các biểu ngữ; để tránh băng đảng mang những tấm biểu ngữ có màu xanh dương đậm và hàng chữ trắng, là màu” cơ bản” của băng đảng Con Chim.
-Tất cả những ai muốn tham gia biểu tình, chỉ mang tính cách thành viên của cộng đồng Người Việt Tự Do, không có chuyện trương bản hiệu, huy hiệu hay bất cứ biểu tượng nào của tổ chức riêng, để tránh sự tiếm danh./.

TRƯƠNG MINH HÒA
Ngày 12.09.2009

* Chú Thích TinParis.

* Ai cho Phép Cao Ngọc Phượng, Thích Nhất Hạnh , Võ văn Ái nhân danh người dân Việt Nam chống lại VNCH , đòi hỏi Hòa Bình, giúp Bắc Việt, Mặt Trân Giải Phóng Miền Nam.

Đây là một vài tài liệu chứng minh cho thấy Võ Văn Ái và Cao Ngọc Phượng cánh tay phải của Thích Nhất Hạnh hoạt động rất tích cực trong Phong Trào phản chiến FOR mạnh nhất tại Mỹ ( Fellowship of Reconciliation tạm dịch … Thân Hữu Hòa Giải ) trước 1970. Võ văn Ái cũng như Cao Ngọc Phượng viết báo đòi Hòa Bình, Chấm dứt chiến tranh, đi thuyết trình khắp nước Mỹ, quyên tiền giúp Miền Bắc và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam. Tội ác nầy làm sao xóa bỏ đây ?
Nếu có đọc giả nào dịch ra Việt Ngữ các tải liệu dưới đây để phổ biến trên các diễn đàn, TinParis xin hoan nghênh và chân thành cám ơn.

VovanAi_FOR


VovanAi-CaoNGocPhuong

* Với sự can thiệp của FOR , Võ Văn Ái đề cập đến thành phần thứ Ba qua Quyết nghị SR-268 Hughes-Eagleton, tháng 2.1969, tại Thượng Viện Mỹ (TNS Hughes ở Iowa, TNS Eagleton ở Missouri )

VovanAi_FOREagleton

Bài Viết của Võ văn Ái trong tạp chí FOR : ” The people in South VietNam demand Peace ” ( tạm dịch Người dân Nam Việt đòi Hòa Bình ) ( cho là VNCH tức Mỹ gây chiến)

VoVanAi_vietFOR

http://tinparis.net/vn_index.html