Liên Khúc Phượng Hoàng: Nguyên Khang – Quốc Khanh – Đoàn Phi – Mai Thanh Sơn (Asian 55 Năm Nhìn Lại)

lien-khuc-phuong-hoang

Liên Khúc Phượng Hoàng: Nguyên Khang – Quốc Khanh – Đoàn Phi – Mai Thanh Sơn (Asian 55 Năm Nhìn Lại)
Bao Gồm :
Yêu em
Tôi Muốn
Hãy Ngước Mắt Nhìn Đời
Yêu Đời Yêu Người
Huyền Thọai Người Con Gái

http://latdocongsan.wordpress.com/2010/05/01/lien-khuc-phuong-hoang/