NB Việt Thường: Tại sao khối 8406 tẩy chay bầu cử quốc hội khóa 13 của việt gian cộng sản? (Hồn Việt)

khoi-8406

NB Việt Thường: Tại sao khối 8406 tẩy chay bầu cử quốc hội khóa 13 của việt gian cộng sản? (Hồn Việt)

http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=20002138&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=1&color=00ADEF&fullscreen=1&autoplay=0&loop=0

Tại sao khối 8406 tẩy chay bầu cử quốc hội khóa 13 của việt gian cộng sản? from hochiminhancut on Vimeo.