(Video) Nha bao Viet Thuong tu nhan da lam ang-ten hon 40 nam nay

(Video) Nhà báo Việt Thường tự nhận đã làm ăng-ten hơn 40 năm nay

http://video.google.com/videoplay?docid=-1467195364703830953&hl=en