QUỐC TẶC HỒ CHÍ MINH:” SỐNG GIAN ÁC CHẾT ƯỚP XÁC THÊU DỆT HUYỀN THOẠI RÁC DO ĐẢNG VẸM KHOÁT LÁC” ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet dadaocongsan latdocongsan tieudietcongsan hochiminhsucvat sucvathochiminh sucvatnongducmanh sucvatnguyentandung sucvatnguyenminhtriet

QUỐC TẶC HỒ CHÍ MINH:” SỐNG GIAN ÁC, CHẾT ƯỚP XÁC, THÊU DỆT HUYỀN THOẠI RÁC, DO ĐẢNG VẸM KHOÁT LÁC”

– TRƯƠNG MINH HÒA –

http://latdocongsan.spaces.live.com/blog/cns!807BB1DAAB885468!261.entry