Sydney: Ra mắt sách Biến động Miền Trung của ông Liên Thành

Sydney: Ra mắt sách Biến động Miền Trung của ông Liên Thành


Sydney, ngày 18 tháng 7 năm 2009 Biến Động Miền Trung đã thu hút khoảng 500 đồng hương ở Sydney đến nhà hàng Hoà Bình ở Fairfield để nghe ông Liên Thành – cựu Thiếu Tá Cảnh Sát Đặc Biệt của QLVNCH và cũng là cựu Trưởng ty Cảnh Sát Thừa Thiên – Huế nói về những bí mật lịch sử ở Thừa Thiên – Huế trong giai đọan 1966 – 1968 – 1972, mà ông chính là chứng nhân và tác nhân. Theo BTC cho hay thì số sách bán được 300 cuốn và không đủ bán cho những quý đồng hương đến sau nên phải liên lạc BTC để mua sau. Dưới đây là một vài hình ảnh và phần ghi âm của Buổi Ra Mắt Sách.


Copy phần thâu thanh (khoảng 3 tiếng hay 18MB) http://www.lyhuong.org/webdata/thauthanh/tuongtrinh/Sydney_BDMT.mp3 http://lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=1239:1239&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58