Tay Sai Suc Vat Ho Chi Minh O Hai Ngoai Cap Chung Tai Lieu VNCH Va Tai Lieu VC Nam 1979

LTS.- Xin quý độc giả chú ý những bộ mặt việt gian trong bài viết dưới đây với tang chứng rõ rệt.

Thủ phạm chính cặp chung tài liệu VNCH & Tài liệu VC năm 1979!

(Vietland.net)

Ông luật sư Thanh nầy mới là kẻ làm như ta đây đao to búa lớn ông từng tuyên bố là sẽ đưa VC ra toà án quốc tế, nhưng tên nầy mới là thủ phạm chính đưa tài liệu bạch thư của VNCH và cặp chung tài liệu của VC năm 1979 đóng lại với nhau gửi cho Liên Hiệp Quốc đây là đòn phép của VC trong đó có ông Ls Nguyễn hữu Thống cũng là những tên đón gió cũng chỉ là tên chạy cờ! Có những loại người dạng người mà lòng thú họ sẵn sàng bán rẻ lương tâm cho quỷ đỏ!

Đám trí thức sa lông thời cơ đón gió trở cờ có ăn học nhưng chẳng có gì gọi là lương tâm của con người có học thức, và kiến thức căn bản của họ thì cũng chỉ là 3 xu thôi, cho nên trí thức ngủ mới đem tài liệu Hoàng Sa Trường Sa của VNCH cặp chung cùng tài liệu của VC năm 1979 gửi ra LHQ! Đây là chiến dịch lớn do CS giật dây và chỉ đạo cho đám trí thức sa lông hải ngoại.

Ls Nguyễn thanh Sang mới là tên thủ phạm chính cặp tài liệu VNCH và tài liệu 1979 vào nhau gửi LHQ, còn mưu mô đưa tin tức là theo vợ về Florida trốn mất 5, 6 năm nay giờ mới ra mặt Việt gian, Thanh là thủ phạm chính đóng tài liệu VNCH và tài liệu VC năm 1979 với sự chỉ đạo cặn kẽ của ĐCSVN! Trong nhóm của Nguyễn ngọc Bích trong đó có Ngô văn Tiệp SJ có Ngô đức Diễm SJ nhóm Phục Hưng có đảng Việt Tân có Bùi Diễm nhất là VC Trần Khuê đảng dân chủ XXI trong nước là thủ lảnh chính của nhóm “Nguyễn Xuân Ngãi Nguyễn sỉ Bình Nguyễn Tường Bá đây là đám bộ hạ của VC Trần Khuê làm cố vấn chính trị ở hải ngoại”

Nhóm nầy hoàn toàn không dám lên tiếng vì CSVN sợ Trung Cộng, cho nên họ cặp tài liệu VNCH và tài liệu của VC 1979 vào nhau và gửi tài liệu hồ sơ nầy cho LHQ tháng 6 vừa qua mà trong đó không bao giờ dám lên tiếng cho biết VC đã tiếp tay Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa và Trường Sa! Tất cả đây là chiến dịch lớn của đảng CS chỉ đạo cho nhóm Việt gian hải ngoại, đám trí thức sa lông chỉ vì họ có chữ “Tôi” to tướng đây là nhóm đón gió trở cờ cam tâm làm tay sai cho CSVN!

Sau vụ Bạch thư Hoàng Sa và Trường Sa đảng CS nhức nhối lắm sai đám Việt gian trở cờ hải ngoại, CS chi tiền cho chúng làm tay sai chữa cháy cho CSVN. Mới đây thôi lại có ông Nguyễn thiện Căn VN nhật báo cũng mon men tham gia tò mò chuyện người khác. Trong quá khứ lúc cụ Trần hữu Phúc còn là hội trưởng đền Hùng Vương ông N.T. Căn và ông Chu Tấn là nhóm của Nguyễn hữu Chánh cũng làm khó làm dễ cụ Phúc phá rối cụ lúc cụ còn sanh tiền, hai ông nầy Căn & Chu Tấn San Jose cũng chẳng ai lạ gì những tên giả dạng giúp cộng đồng nhưng thật ra là đòn sóc hai đầu, đang ló hình dạng của bọn cáo bán rẻ lương tâm vì tiền làm bất cứ điều gì chúng cũng sẵn sàn bán rẻ lương tâm vì tiền!

MC

http://www.hon-viet.co.uk/Vietland_MC_ThuPhamChinhCapChungTaiLieuVNCHVavgcsNam1979.htm