Thiên hồi ký Trại Kiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp

“Thiên hồi ký Trại Kiên Giam, của Nguyễn Chí Thiệp do Trần Nam diển đọc, và Huy Phong thực hiện kỹ thuật. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30-4 -1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa Đất Mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hoà bất khuất. Thiên hồi ký Trại Kiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trại tù kiên cố nhất, đươc gọi là cải tạo, và một xã hội có nhiều tầng điạ ngục, được gọi là thiên đường”. (Trích lời Trần Nam)


Trai kien giam 01/74:


Trai kien giam 02/74:


Trai kien giam 03/74:


Trai kien giam 04/74:


Trai kien giam 05/74:


Trai kien giam 06/74:


Trai kien giam 07a/74:


Trai kien giam 07b/74:


Trai kien giam 08a/74:


Trai kien giam 08b/74:


Trai kien giam 09/74:


Trai kien giam 10/74:


Trai kien giam 11/74:


Trai kien giam 12/74:


Trai kien giam 13/74:


Trai kien giam 14/74:


Trai kien giam 15/74:


Trai kien giam 16/74:


Trai kien giam 17/74:


Trai kien giam 18/74:


Trai kien giam 19/74:


Trai kien giam 20/74:


Trai kien giam 21/74:


Trai kien giam 22/74:


Trai kien giam 23a/74:


Trai kien giam 23b/74:


Trai kien giam 24/74:


Trai kien giam 25/74:


Trai kien giam 26/74:


Trai kien giam 27/74:


Trai kien giam 28/74:


Trai kien giam 29/74:


Trai kien giam 30/74:


Trai kien giam 31/74:


Trai kien giam 32/74:


Trai kien giam 33/74:


Trai kien giam 34/74:


Trai kien giam 35/74:


Trai kien giam 36/74:


Trai kien giam 37/74:


Trai kien giam 38/74:


Trai kien giam 39/74:


Trai kien giam 40/74:


Trai kien giam 41/74:


Trai kien giam 42/74:


Trai kien giam 43/74:


Trai kien giam 44/74:


Trai kien giam 45/74:


Trai kien giam 46/74:


Trai kien giam 47/74:


Trai kien giam 48/74:


Trai kien giam 49/74:


Trai kien giam 50/74:


Trai kiengiam 51/74:


Trai kien giam 52/74:


Trai kien giam 53/74:


Trai kien giam 54/74:


Trai kien giam 55/74:


Trai kien giam 56/74:


Trai kien giam 57/74:


Trai kien giam 58/74:


Trai kien giam 59/74:


Trai kien giam 60/74:


Trai kien giam 61/74:


Trai kien giam 62/74:


Trai kien giam 63/74:


Trai kien giam 64/74:


Trai kien giam 65/74:


Trai kien giam 66/74:


Trai kien giam 67/74:


Trai kien giam 68/74:


Trai kien giam 69/74:


Trai kien giam 70/74:


Trai kien giam 71/74:


Trai kien giam 72/74:


Trai kien giam 73/74:


Trai kien giam 74/74:


Trại Kiên Giam,Nguyễn Chí Thiệp,Nguyen Chi Thiep,Trai Kien Giam, hồ chí minh súc vật, nông đức mạnh súc vật, nguyễn tấn dũng súc vật, nguyễn minh triết súc vật, dcsvn súc vật, ditmecodosaovang, ditmehochiminh, ditmenongducmanh, ditmenguyentandung, ditmenguyenminhtriet, dadaocongsan, latdocongsan, tieudietcongsan, hochiminhsucvat, sucvathochiminh, sucvatnongducmanh, sucvatnguyentandung, sucvatnguyenminhtriet, dadaovietcong, iavaomathochiminh, iavaomatnongducmanh, iavaomatnguyentandung, iavaomatnguyenminhtriet, súc vật lê khả phiêu, lê khả phiêu súc vật, suc vat le kha phieu, le kha phieu suc vat , lekhaphieu, suc vat vo nguyen giap, sucvatvonguyengiap, vonguyengiapsucvat, súc vật võ nguyên giáp, võ nguyên giáp súc vật, ditmevonguyengiap, iavaomatvonguyengiap