Tuong Thang Phong Van Viet Thuong Ve Suc Vat Ho Chi Minh

(Video) Ký giả Tường Thắng phỏng vấn nhà báo Việt Thường về Hồ Chí Minh (2007/01/23)

http://video.google.com/videoplay?docid=-1180194128647575861&hl=en