Da Dao Cong San Vung Len Lat Do DCSVN Cua Suc Vat Ho Chi Minh Súc Vật Hồ Chí Minh

Đả Đảo Cộng Sản – Đồng Bào Ơi Hãy Vùng Lên Lật Đổ Đảng Cộng Sản Việt Gian Của Súc Vật Hồ Chí Minh

http://video.google.com/videoplay?docid=1265397272386145638&hl=en