QUỐC TẶC HỒ CHÍ MINH:” SỐNG GIAN ÁC CHẾT ƯỚP XÁC THÊU DỆT HUYỀN THOẠI RÁC DO ĐẢNG VẸM KHOÁT LÁC” ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet dadaocongsan latdocongsan tieudietcongsan hochiminhsucvat sucvathochiminh sucvatnongducmanh sucvatnguyentandung sucvatnguyenminhtriet

QUỐC TẶC HỒ CHÍ MINH:” SỐNG GIAN ÁC, CHẾT ƯỚP XÁC, THÊU DỆT HUYỀN THOẠI RÁC, DO ĐẢNG VẸM KHOÁT LÁC”

– TRƯƠNG MINH HÒA –

http://latdocongsan.spaces.live.com/blog/cns!807BB1DAAB885468!261.entry

Advertisements

da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga (ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet)

da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga (ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet)


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 1/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 2/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 3/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 4/5


da dao cong san suc vat nguyen minh triet sang nga 5/5

da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong? (ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet)

da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong? (ditmecodosaovang ditmehochiminh ditmenongducmanh ditmenguyentandung ditmenguyenminhtriet)


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 1/6


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 2/6


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 3/6


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 4/6


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 5/6


da dao cong san vgcs va tau co duoc long dan khong 6/6